Dikkat Çekmek İçin Söylenen Yalanlar

Çocuklar çevrelerindeki insanların ilgisini ve dikkatlerini kendi üzerinde toplamak için de yalana başvurabilirler. Çok büyük bir evde oturmadıkları halde, "bizim iki tane köpeğimiz var" diyen, kardeşi olmadığı halde,"benim kardeşim doğdu" diyen, okula gitmediği halde,"ben okula gidiyorum" diyen ya da "tatilde Antalya'ya gittik","annem beni hayvanat bahçesine götürdü" diye aslında gitmediği halde gitmiş gibi anlatan ve senaryolaştıran pek çok çocuk vardır. Bu çocukların yaşı üç ile altı yaş arasında değişir ancak çocuğun kişilik yapısını ve gelişim sürecindeki değişimleri de göz önünde bulundurarak, çocukta yalanı, yalan olarak kabul etme yaşını yedi sekize çekebiliyoruz. Çocuklarında ve öğrencilerinde bu davranışa rastlayan yetişkinler, "çok şakacısın, şaka yapıyorsun" gibi yaklaşımlarla çocuğun kendi gerçekliğinin dışına çıkmasını önleyebilir.