Kişilik Özellikleri Çocuklar Arasında ‘Bulaşıcı’

Ebeveynlerimiz arkadaş seçimlerimize karıştıklarında genellikle kızmışızdır. Bize tutucu gelen ve tamamen önyargılı olduğunu düşündüğümüz bu müdahale, doğruluğunu bizlere bilimle kanıtlıyor.

Çocuklar değişim özneleri

Michigan State Üniversitesi psikoloji araştırmacılarının yeni araştırmasına göre; okul öncesi çocuklar birlikte vakit geçirdiklerinde birbirlerinin kişilik özelliklerini alma eğilimindeler.

Journal of Personality and Social Psychology’de çevrimiçi yayınlanan çalışma, kişiliğin sadece genler tarafından değil, çevre tarafından da şekillendiğini ileri sürüyor.

Çalışmanın eş araştırmacısı Yrd. Prof. Jennifer Watling Neal, “Kişisel özelliklerin çocuklar arasında bulaşıcı olduğu bulgumuz, kişilik özelliklerinin sabit ve değiştirilemez olduğu genel yargısını yanlışlıyor. Bunun önemli olmasının sebebi de bazı kişilik özellikleri çocukların hayatta başarılı olmalarına yardımcı olabilirken bazıları onları geride bırakabiliyor.” diyor.

Araştırmacılar, biri 3 diğeri 4 yaştan oluşan ayrı iki ayrı grupta ana sınıfı öğrencilerini kişilik özellikleri ve sosyal ağlar açısından bir öğrenim yılı boyunca incelediler.

Oyun arkadaşları dışadönük ve çalışkan olan çocuklar zamanla onlara benzedi. Oyun arkadaşları aşırı kaygılı ve çabuk sıkılan çocuklarsa bu özellikleri almadılar. Bu çalışma, çocukların bu kişisel özelliklerini bir zaman dilimi boyunca inceleyen ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Eş araştırmacı Emily Durbin, çocukların birbirleri üzerindeki etkilerinin insanların algıladığından daha fazla olduğunu söylüyor.

“Ebeveynler çocuklarına sabırlı olmayı, iyi bir dinleyici olmayı, fevri olmamayı öğretmeye çalışırken çok fazla zaman harcıyorlar. Fakat bu çalışmada onları etkileyen ebeveynleri değil arkadaşları oluyor. Araştırmanın sonunda 3-4 yaşındaki çocukların değişim özneleri olduğu görülüyor.

https://nbeyin.com.tr/