Başarılı Olabilmek İçin

I.AMAÇLARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ GEREKİR

Zaman ve hayat aynı anda kullanılır. Geçen zaman kullanılmaz ve telafi edilmez. Zamanı boşa geçirmek, hayatı boşa geçirmek demektir.
Planlama geleceği bu güne getirmek demektir.
Amaçlarınızı net bir şekilde belirleyip tanımlayın
Önem sırasına koyun
Birinci derecede önemli birden fazla amacı bir arada gerçekleştire bilmek mümkün değildir. Bir seçim yapıp gücünüzü sizin için en önemli olan ve kendinizi en güçlü hissettiğiniz amaca yönlendirin
En önemli grupta yer alan amaçlarınızı gerçekleştirebilmek için her gün belirli bir süre ayırın. Harcadığınızın gayretin değil, elde ettiğiniz sonuçların üzerinde durun
Amaçlar motivasyon için temel oluşturur, davranışı yönlendirir
Çalışmak istedikleri halde çalışamadıklarını söyleyen öğrencilerin büyük çoğunluğu, çalışmak için kendilerine ait gerçekte benimsedikleri bir sebepleri olmayanlardır. Öğrencinin çalışmak için kendisine ait bir sebebi yoksa verimli çalışması mümkün değildir.

II . PLANLI ÇALIŞMAK GEREKİR

Planlı çalışma baştan sona amaçlı bir iştir. Planlı çalışacak bir öğrencinin planlı olmanın önemini ve gereğini kavramış olması gerekir.

Plan öğrenciye:
Bir işin hazırlanmasında kendine yeterli zamanı yaratmasını sağlar
Daha etkin olmasına yardımcı olur
Kendisine güvenini yükseltir - Sorunlarını çözmesini kolaylaştırır
Doğru karar vermesini sağlar ve sık sık karar değiştirmekten kurtarır
Her öğrenci çalışma planı yapmayı bilmelidir.
Planlar günlük, haftalık ve aylık olarak düzenlenmelidir
En iyi öğrenilen saatler zor öğrenilen dersler için ayrılmalıdır.
Çalışmak için ayrılacak saatler saptanırken çalışılacak dersin sınıftaverildiği gün ve saate yakın olmasına dikkat edilmelidir. Bu durumunutmayı azaltır,
öğrenilenleri pekiştirir
Her öğrencinin; en iyi anlayabileceği saatler farklı olmakla birlikte herkesiçin etkili öğrenme zamanı uykudan önceki ve sabahın erken saatleridir
Çalışma planı, ani olarak ortaya çıkabilecek durumlarda çalışmanın
değişik saatlere kaydırılmasına olanak verecek esneklikte olmalıdır
Çalışma sürelerinin uzunluğu derslerin özelliklerine göre düzenlenmelidir
Çalışma saatleri olabildiğince her zaman günün aynı saatleri arasında olmalıdır Yemeklerden hemen sonra çalışılmamalıdır
Hangi saatte neyin çalışılacağı kesin olarak önceden bilinmelidir
Çalışma aralarındaki dinlenmeler ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır
Yapılan plana ne ölçüde uyulduğu günün sonunda mutlaka denetlenmelidir
Plana uymanın bir zorunluluk olduğu içsel olarak duyulabilmelidir .