306-Zoolog

TANIM

Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir.

A- GÖREVLER

Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar.

Araştırıcı olarak çalışan zoolog;

- Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,

- Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda incelerler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,

- Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır.

Uygulama alanında çalışan zoolog;

- Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,

- Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,

- Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,

- Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir,

- Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Laboratuar araç-gereçleri,

- Mikroskop,

- Ultrason santrifüj,

- Kimyasal maddeler,

- Elmas bıçak,

- Pusula,

- Bilgisayar,

- Fotoğraf makinesi,

- Ses alma cihazı,

- Arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Zoolog olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

- Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan,

- Meraklı ve iyi bir gözlemci,

- Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

- Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahip kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zoologlar laboratuar ve açık havada çalışmalarını yürütürler. Laboratuarlarda çalışma ortamı sıcak, hava çeşitli kimyasal maddelerin kokusuyla yüklüdür. Açık havada ise çalışma ortamı o anda bulunulan araziye göre değişmektedir. Zoologlar çalışırken biyologlarla, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerle, kimyagerlerle ve kimya mühendisleri ile iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Zooloji eğitimi üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat Fakültelerinde biyoloji lisans eğitimi tamamlandıktan sonra, bu eğitim kurumlarının çoğunda bulunan yüksek lisans eğitim programı ile gerçekleşmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,

- Kimya,

- Matematik,

- Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Biyoloji” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biyoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

- Biyokimya Teknikerliği,

- Çevre,

- Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü,

- Çevre Koruma,

- Laboratuvar,

- Patoloji Laboratuvar,

- Sağlık Laboratuvarı,

- Tıbbi Laboratuvar

Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Biyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ülkemizde zooloji alanındaki eğitim; lise ve dengi okul mezunlarının girebildiği Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra zooloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak suretiyle verilmektedir.

Biyoloji lisans eğitiminde Temel Kimya, Biyometri, Genel Jeoloji, Fizik gibi temel bilim konularının yanısıra Genel Biyoloji ve Genel Biyoloji Laboratuarları, Sitoloji, Mikroteknik, Histoloji, Omurgasızlar, Hayvan Embriyolojisi, Biyokimya, Genetik, Hayvan Fizyolojisi, Omurgalılar, Tohumlu Bitkiler, Evulasyon, Bitki Embriyolojisi, Çevre Biyolojisi ve bu derslerin laboratuar dersleri verilir. Teorik ve laboratuar çalışmalarının yanı sıra uygulama çalışmaları da yapılır. Uygulama çalışmaları arazi çalışmalarını da kapsar. İsteğe bağlı olarak staj vardır.

Biyoloji lisans eğitimi 5 ana bilim dalından oluşur. Bu ana bilim dalları Botanik, Zooloji, Ekoloji (Çevre Bilimi), Mikrobiyoloji ve Hidrobiyoloji'dir. Zooloji anabilim dalını seçen öğrenciler bu alanda aşağıdaki dersleri aldıkları, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıklarında, zoolog unvanını alırlar.

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri:

- Sistematik Zoolojinin Esasları,

- İleri Çevre Biyolojisi,

- Hayvan Coğrafyası,

- İhtiyoloji,

- Deneysel Embriyoloji,

- Akuatik Entomoloji,

- Karşılaştırmalı Histoloji,

- Karşılaştırmalı Morfoloji,

- Ekonomik Entomolojide Özel Kanunlar,

- Derin Deniz Balıkları,

- Entomolojide Özel Konular,

- Parazitlerin Biyolojik Özellikleri,

- Gelişim ve Başkalaşım,

- Kırsal Ekoloji,

- Teratoloji,

- Ekotoksikoloji,

- İleri Evrim,

- Biyolojik Savaşta Özel Konular,

- Teknik Preparasyon,

- Böcek Fizyolojisi,

- Sucul Hayvanların Davranışı,

- Türkiye'de Zehirli Balıklar ve Biyolojisi,

- Ornitoloji,

- Evrimsel Ekoloji,

- Mamolojide Özel Konular,

- Sistematik Entomoloji.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Zoolog Yüksek Lisans Diploması" ve "Zoolog" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar.

Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince, Yüksek öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunca sağlanan kredi ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burs olanaklarından yararlanılabilmektedir. Bunun dışında lisans eğitimi esnasında herhangi bir ücret alımı söz konusu değildir. Yüksek lisans ve doktora gibi lisans üstü eğitim sırasında çalıştıkları kurumun yapısına göre ücret alabilmektedirler.

Meslek eğitimi süresince alınan eğitim nedeniyle ödenen bir ücret bulunmayıp, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim sırasında bu kişiler hangi kurum ve kuruluşta çalışıyorlarsa aldıkları ücret çalıştıkları işe göre değişmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Zooloji alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler;

- Üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Kanununa tabi olarak çalışmaları halinde unvan ve derecelerine göre,

- Özel çiftliklerde görev yapıyorlarsa çalıştığı yerin ücret politikasına göre değişen ücretler alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Zooloji anabilim dalı içindeki Anatomi, Sitoloji, Ekoloji, Embriyoloji, Genetik, Historoji, Parazitoloji, Sistematik ve Evrim gibi uzmanlık alanlarından birine ait lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavını kazanmak zorundadırlar. Bu şekilde göreve başlayan bir kişi doktora yapmışsa asistan doktor olarak göreve başlar ve yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Biyolog,

- Veteriner Hekim,

- Ziraat Mühendisi (Su Ürünleri Bölümü).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,

- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,

- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,

- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,

- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.