013-Alçı Dekorasyoncusu

TANIM

Alçı, alçıpan ve diğer alçı ürünlerini kullanarak alçı sıva, kartonpiyer dökme tavan, asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme işlemlerini

yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapacağı işin ölçülerini alır,

- İşi uygulayacağı yüzeyi inceler,

- Malzeme ihtiyacını belirler ve temin eder,

- Çizimleri inceleme, çizimlere göre şablon çıkarma, kalıpları hazırlama, alçıyı hazırlama işlemlerini yapar,

- Alçı dökümü yapar,

- İşlem yapılacak yüzeyi temizler,

- Dökümden çıkan kartonpiyeri ve dökme tavanı takar,

- Alçı sıva yapar,

- Köşe profilleri koyar

- Alçı ile dolan yüzeyleri mastar ile düzeltir,

- Çelik mala ile rötüş yapar,

- Alçıpanla asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme yapar,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemleri alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Alçı sıva makinası,

- Aliminyum mastarlar,

- Beton kırma makinası (hilti)

- Çalışma tezgahı,

- Döküm kalıpları ve sehbası,

- Darbeli matkap,

- Gönye, maket bıçağı,

- Merdiven

- Metre

- Spatula ve su terazisi,

- Sıva alçısı, derz dolgu alçısı, inşaat alçısı, kartonpiyer alçısı,

- Alçıpan ,

- Köşe profilleri,

- Zımpara kağıdı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Alçı dekorasyoncusu olmak isteyenlerin;

- Bedence güçlü ve sağlam,

- El becerisine sahip,

- Yükseklik korkusu olmayan,

- Gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilen,

- Yaratıcı,

- Renkleri ayırdedebilen,

- Şekil uzay ilişkilerini görebilen,

- Ayrıntılara dikkat edebilen,

- Sabırlı,dikkatli ve sorumluluk sahibi,

- Ekip çalışmasına yatkın, insanlarla iletişimi iyi

kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Alçı dekorasyoncusu genellikle tadilat yapılan binalarda ve inşaatı bitmek üzere olan binalarda çalışırlar. Çalışma ortamaları tozludur. Çalışma sırasında uzun süre ayakta kalmak gerekir. Meslek elemanı işini genellikle aynı meslek grubundan olan elemanlarla birlikte yapar. İş sahipleriyle devamlı iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi geleneksel eğitim şekli olan usta-çırak ilişkisi yöntemiyle ve Halk Eğitim Merkezlerinde Alçı Dekorasyonculuğu kurslarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alabilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Halk Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimin süresi 400-1200 saat arasında değişmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimini tamamlayanlara “Kurs Bitirme Belgesi” verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Alçı dekorasyoncuları özel sektöre ait inşaat firmalarında çalışabilirler. Ayrıca serbest çalışabilirler. İnşaatlarda alçı kullanımının artması, dekorasyon ve süsleme sanatına talebin artması nedeniyle bu meslekte iş bulma imkanı yüksektir.

Alçı dekorasyonculuk mesleğinde, kartonpiyer yapımı, dökme tavan yapımı, alçı sıva yapımı, alçıpanla asma tavan, bölme duvar veya duvar giydirme yapımı ayrı ihtisaslaşma konuları olarak değerlendirilebilmektedir.

Dekorasyon ve süsleme sanatına talebin artmasının doğal sonucu olarak, kartonpiyere talep giderek artmakta, dış cephelerde de kartonpiyer kullanımına başlanmaktadır. Kartonpiyer imalatında günümüzde uygulanan yöntemin, kartonpiyerin kurumadan kullanılma zorunluluğu vb. nedenlerle zahmetli ve zaman alıcı olduğu görülmektedir. Gelecekte bu durumun değişebileceği, kartonpiyer dökümü ile montajının ayrı ihtisaslaşma konuları olabileceği ve alçı dökümünde ise makineleşmeye gidileceği düşünülmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte, montajda kullanılan araçlar gelişmekte ve montaj kolaylaşmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak, kartonpiyer alçı malzemeleri de gelişmekte, alçı ve alçı karışımlı inşaat malzemeleri sektörde ağırlık kazanmakta, son zamanlarda köpük gibi alçı dışında değişik malzemeler de ithal edilmektedir. Alçıpan kullanımı giderek artmakta, özellikle alçıpanla bölme duvar kullanımı, statik olarak binaya verilen yükün azalmasını ve kullanım alanının genişlemesini sağladığı için, giderek yaygınlaşmaktadır. Alçı ve alçıpanla yapılan dekorasyon işlerine talep, inşaat sektörüne bağlı olarak mevsimsel özellik göstermektedir. Emek yoğun olan alçı dekorasyonculuğu mesleğinde iyi eğitim görmüş, nitelikli eleman ihtiyacı olduğu gözlenmektedir .

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince kazanç sözkonusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Özel inşaat firmalarında alçı dekorasyoncusu olarak görev yapanlar ortalama net asgari ücretin 1,5-2 katı ücret almaktadırlar. Serbest çalışanlar ise kişinin tecrübesine ve yeteneğine bağlı olarak net asgari ücretin 2-3 katı ücret kazanabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme daha büyük firmalarda çalışma, serbest çalışmada ise

daha büyük çaplı işler almak şeklindedir.

BENZER MESLEKLER

- Sıvacı

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,

- İnşaat Firmaları,

- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.