015-Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri

TANIM

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi

alarak sorununu belirler,

- Durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular,

- Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için

gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlar, gereğini yapar,

- Yolda hastaya acil bakım hizmeti verir,

- Hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eder, oradaki ilgililere hastanın

durumu hakkında bilgi verir,

- Hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapar,

- Gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ambulans,

- Ambulans içindeki her türlü sağlık ekipmanı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ambulans ve acil bakım teknikeri olmak isteyenlerin;

- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

- Hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan,

- Bedence sağlıklı ve güçlü,

- Çabuk ve doğru karar verebilen,

- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

- Dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü,

- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ambulans ve acil bakım teknikerinin çalışma ortamı çok çeşitlidir. Kaza ve yangın yerlerine gittiğinde tehlike ile karşılaşabilir. Ambulans ve acil bakım teknikeri görevini yaparken polis, jandarma ve itfaiye gibi ekip mensuplarıyla, hasta yakınlarıyla ve diğer sağlık personeli ile iletişim halindedi

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği mesleğinin eğitimi üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesindeki "Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği" ve Meslek Yüksek okullarının “Acil Yardım Teknikerliği” bölümlerinde verilmektedir.

- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (Antalya)

- Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (Erzurum)

- Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (Sivas)

- Onsekizmart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (Çanakkale)

- Çukurova Üniversitesi Ceyhan Sağlık Hizmetleri MYO (Adana)

- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (İzmir)

- Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO (İzmir)

- Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO (Kayseri)

- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (Ankara)

- Kadir Has Üniversitesi Sağlık Bilimleri MYO (İstanbul)

- Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (İstanbul)

- Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetler MYO

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (Samsun)

- Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (Eskişehir)

- Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri MYO (Denizli)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Biyoloji

- Psikoloji

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” ve “Acil Yardım Teknikerliği” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ambulans ve acil bakım teknikerliğinin eğitimi ön lisans düzeyinde iki yıldır.

Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülür. Son yarıyılda yıl içi stajı vardır. Ayrıca 1. ve 2. sınıf sonunda 6' şar haftalık yaz stajı vardır. Stajlar hastane ve sağlık kurumlarında yapılır.

- Öğrenciler ilk üç yarıyılda beden eğitimi ve vücut geliştirme, acil hasta

bakımı, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, ambulans servisi eğitimi

gibi dersleri teorik ve pratik olarak alırlar. Ayrıca davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji gibi derslerle genel kültür derslerini alırlar. 4.

yarıyılda yani son dönemde yıl içi stajı yaparlar ve sadece beden

eğitimi ve vücut geliştirme ile yabancı dil derslerini alırlar.

- Örnek ders programı ve ders tanımları H-Ek Bilgiler bölümünde yer

almaktadır. Ayrıca bölüm mezunu herkes mutlaka sürücü belgesi

almak zorundadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ambulans ve Acil Bakım Ön Lisans Diploması" ve "Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ambulans ve acil bakım teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile

özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. Mesleki eğitimin az sayıda üniversitede verilmesi ve öğrenci kontenjanlarının düşük olması nedeniyle mezun olan öğrenciler iş bulma konusunda fazla zorlanmamaktadır. Kazalar sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” nin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar

Kurumunca verilen yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve

yurtlarından faydalanabilirler.

- Öğrenimleri sırasında sürücü ehliyeti almak zorunda olan öğrenciler

sürücü kursu ücretini kendileri öderler.

EĞİTİM SONRASI

- Mezuniyet sonrasında asgari ücretin 2-3 katı kadar maaş alırlar. Ayrıca

üniversite hastanelerinde döner sermayeden pay alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği ve Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Hemşirelik

- Sağlık Memurluğu

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,

- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programı öğretim görevlileri,

- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tanıtım Kitapçığı,

- Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlileri,

- Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000,

- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu

- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2003,

- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,

- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.