016-Ameliyathane Teknikeri

TANIM:

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

A-GÖREVLER

Ameliyathane Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında;

-Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar,

- Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur,

-Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar,

-Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar,

-Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar,

-Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

KULLANILAN ALET, MAKİNE VE MALZEMELER

- Ameliyat masası,

- Makas, neşter, pens gibi temel ameliyat malzemeleri

- Enjektör,

- Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.)

- Steril malzemeleri,

- Katater malzemeleri,

- Serumlar, solüsyonlar,

B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ameliyathane Teknikeri olmak isteyenlerin;

- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

- Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,

- El –göz koordinasyonu ile kulak-el-ayak eşgüdümü gelişmiş,

- Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,

- Cesaretli ve kandan korkmayan,

-Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,

-Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedensel engeli olmayan,

-Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,

-Bulaşıcı hastalık taşımayan

kimseler olması gerekmektedir

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

-Ameliyathane teknikerleri kamu ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde görev yapmaktadırlar.

-Çalışma, işin gereği kapalı, çok temiz, iyi aydınlatılmış, ilaç kokulu bir ortamda ve uzun süre ayakta kalınarak yapılmaktadır.

-Çalışırken özellikle ameliyat doktoru olmak üzere ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.

-Tam gün, vardiyalı, hafta sonları ve nöbet tutma yöntemiyle çalışır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi,

-Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

-Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,

- Fizik, Kimya, Biyoloji,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar “Ameliyathane Teknikerliği” önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler, gereken koşullara sahip olmaları halinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olan/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kalırsa isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM tarafından yapılan ÖSS‘ye girmeleri ve yeterli Sayısal 1 (SAY 1) puanı almaları gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ameliyathane teknikerliği programında önlisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Eğitim süresince Ameliyathane Teknolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Davranış Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları, İlkyardım, Terminoloji, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Yabancı Dil, Sterilizasyon, Kişilerarası İlişkiler, Cerrahi Hastalıkları Bilgisi, Ameliyathane Uygulamaları, Anesteziye Giriş, Hastane İdaresi, ENF Temel Bilgiler Bilimi dersleri okutulmaktadır.

Ayrıca Kamu veya Özel hastanelerin ameliyathanelerinde I. Sınıfta 20 gün, II. Sınıfta 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ve “Ameliyathane Teknikeri” ünvanı verilir.

E -ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ameliyathane teknikerleri, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.

Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğüne, sektörüne (kamu-özel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna (Devlet memuru, sözleşmeli işçi) göre değişiklik gösterir.

Hastanelerin ameliyathanelerinde çalışanlar maaşlarına ek olarak döner sermayeden de ücret almaktadır.

Yapılan araştırmalarda asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen oranda ücret ve alabildikleri görülmüştür.

G- MESLEKTE İLERLEME

Ameliyathane Teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER.

-Cerrahi Teknikeri

-Acil Tıp Teknikeri

H – EK BİLGİLER

__

I -YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Bölüm öğretim elemanları,

- Meslek elemanları,

- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu ÖSS (2008)

- ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu (2008)

-ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu (2008)

- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.