D2Dikkat Testi

Online D2 dikkat testi Lise öğrencilerine uygulanır. Seçicidikkatin ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilmiştir.Psikomotor hız, doğru ve yanlış işaretlemeler gösterilen performansın kalitesibu testte değerlendirilmektedir. Psikomotor hız, -Doğru ve yanlış işaretlemeler-Gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir. Çocuğun hersatırı 20 sn içerisinde tamamlaması beklenir. Test 14 satır, her satırda47 karakter ve toplam 658 itemi içerir. “d” ve “p” harflerinin 3 farklıişaretli biçimi yer almaktadır. Bunlar harflerin üstünde, altında, üstünde vealtında olmak üzere yer alır. İlkokul 4.sınıf ve üzeri sınıflara uygulanır