Yetenek Analiz Testi

UYGULAMA YAŞI:2+

Yetenek Analiz testi, öğrencilerin ilgi duydukları alan veya alanları belirlemek amacıyla, çoklu zekâ kuramı çerçevesinde belirlenmiş 8 farklı alana göre çocuğu değerlendiren bir ilgi ve yetenek testidir.

Bu alanlar;

  • Sözel-Dilsel Zekâ
  • İçsel Zekâ
  • Bedensel-Kinestetik Zekâ
  • Görsel-Uzamsal Zekâ
  • Matematiksel Zekâ
  • Kişiler arası Sosyal Zekâ
  • Müzik Zekâ
  • Doğal Zeka

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Test 64 farklı resimden oluşur. Çocuklara bu resimler gösterilerek kendi ilgi duyduğu, tercih ettiği alana uygun olarak iki farklı resim arasından seçim yapması beklenir. Her resim bir zekâ alanını temsil eder. Bu test her çocuk için bireysel yapılır. Test bittikten sonra değerlendirme yapılır ve test sonucu kapsamlı bir rapor haline dönüştürülür.

UYGULAMANIN ZAMANI

Yetenek Analiz Testi 1.ve 2.dönem olmak üzere iki kez uygulanması önerilir.

UYGULAMA YAŞI

Yetenek Analiz Testi 2 yaş üzeri herk bireye uygulanabilir.